Interior Easy Finish 40 /globalassets/inriver/resources/int_ea_40-107570.png?6e9ca8f4
Fyldig akryl lakkmaling med geléaktig, dryppfri konsistens som gir høy lagtykkelse, god dekkeevne og minimerer tendens til renning. Halvblank dekket overflate.
Interior Easy Finish 40, til ferdigbehandling av tre og metall innendørs, gir en flott overflate med emaljeaktig karakter. Anbefales til emner der det er estetiske og middels funksjonelle krav. Tåler vanlig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universelt rengjøringsmiddel, myk børste, vann og klut.
  • Enkelt og raskt å påføre
  • Fyldig overflate
  • Halvblank overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 6 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Møbler

Paneler og karmer

Treverk

Finish

40, Halvblank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Enkelt og raskt å påføre
  • Fyldig overflate
  • Halvblank overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data