Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

10 L
1 659,00 kr / stykk
3 L
549,00 kr / stykk
0,75 L
249,00 kr / stykk
0,38 L
149,00 kr / stykk
0 kr

Gratis frakt på din bestilling som privatkunde under 35 kg. Leveringstid: 5-6 dager

Akryl grunn- og mellommaling med svært gode sperrende egenskaper og god sammenflyting.
Anvendes når det er risiko for at vannoppløselige fargestoffer fra underlaget kan misfarge den etterfølgende malebehandlingen.
  • Gode sperrende egenskaper
  • Grunn- og mellommaling
  • Matt overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 6 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Wood

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Gode sperrende egenskaper
  • Grunn- og mellommaling
  • Matt overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data