Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

10 L
1 659,00 kr / stykk
3 L
549,00 kr / stykk
0,75 L
249,00 kr / stykk
0,38 L
149,00 kr / stykk
0 kr

Akkurat nå spanderer vi frakten på bestillinger av varer under 35 kg for over 500,-. Leveringstid: 3-4 dage

Sperrer maksimalt mot gjennomslag
Akryl grunn- og mellommaling med svært gode sperrende egenskaper og god sammenflyting. Anvendes når det er risiko for at vannoppløselige fargestoffer fra underlaget kan misfarge den etterfølgende malebehandlingen.

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 6 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Wood

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Gode sperrende egenskaper
  • Grunn- og mellommaling
  • Matt overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data