Sykehus, skole og barnehage

Malearbeid på sykehus og institusjoner spiller en stor rolle for å sikre robuste og rengjøringsvennlige overflater. Og samtidig skal arbeidet også bidra til å spille på lag med innredning og arkitektur.

Typiske udfordringer

1
iso14001

Krav om miljødokumentation

Der er som regel eksplicitte krav om grundig miljødokumentation i denne type projekter. At kunne leve op til dette, stiller krav til leverandørene af materialer og udstyr.

2
hospitalsgang

Funktion og æstetik

Projekterne kræver meget af materialevalget, fordi der både er et stort slid på lokalerne og ønske om så rengøringsvenlige overflader som muligt. Samtidig spiller farvesætning og æstetik en stor rolle

3
haengelaas

Priser fastsat i licitation

På hospitaler og institutioner er prisen på projekterne ofte fastsat ved licitation. Derfor er konkurrencen hård, så det kræver effektivitet og hurtig påføring at kunne holde akkorden.