4 moods | 72 farger | 18 fargeharmonier

Her finner du oversikten over alle de 72 fargene i Interior Color Collection

Funnet fargene du drømmer om? Her kan du enkelt bestille en fargeprøve slik at du kan teste fargen hjemme.

POSITIVE mood | Energetic fargeharmoni

1

Energetic Red

FL011
2

Energetic Orange

FL012
3

Energetic Beige

FL013
4

Energetic White

FL014

POSITIVE mood | Optimistic fargeharmoni

1

Optimistic Yellow

FL021
2

Optimistic Purple

FL022
3

Optimistic Blue

FL023
4

Optimistic Green

FL024

POSITIVE mood | Adventurous fargeharmoni

1

Adventurous Green 2

FL031
2

Adventurous Beige

FL032
3

Adventurous Green 1

FL033
4

Adventurous Rose

FL034

POSITIVE mood | Creative fargeharmoni

1

Creative Green

FL041
2

Creative Purple

FL042
3

Creative Pink

FL043
4

Creative Blue

FL044

POSITIVE mood | Playful fargeharmoni

1

Playful Green

FL051
2

Playful Pink

FL052
3

Playful Yellow

FL053
4

Playful Purple

FL054

CALMING mood | Blissful fargeharmoni

1

Blissful Blue 1

FL061
2

Blissful Blue 2

FL062
3

Blissful Grey 1

FL063
4

Blissful Grey 2

FL064

CALMING mood | Meditative fargeharmoni

1

Meditative Purple

FL071
2

Meditative Brown

FL072
3

Meditative Rose

FL073
4

Meditative White

FL074

CALMING mood | Soothing fargeharmoni

1

Soothing Beige

FL081
2

Soothing Brown

FL082
3

Soothing Rose

FL083
4

Soothing Pink

FL084

CALMING mood | Sleepy fargeharmoni

1

Sleepy Blue 2

FL091
2

Sleepy Purple

FL092
3

Sleepy Blue 1

FL093
4

Sleepy Grey

FL094

CALMING mood | Relaxing fargeharmoni

1

Relaxing White

FL101
2

Relaxing Grey

FL102
3

Relaxing Green 1

FL103
4

Relaxing Green 2

FL104

PERFORMANCE mood | Active fargeharmoni

1

Active Beige

FL111
2

Active Blue 2

FL112
3

Active Purple

FL113
4

Active Blue 1

FL114

PERFORMANCE mood | Strong fargeharmoni

1

Strong Red

FL121
2

Strong Rose

FL122
3

Strong Blush

FL123
4

Strong White

FL124

PERFORMANCE mood | Focused fargeharmoni

1

Focused Blue 2

FL131
2

Focused Blue 1

FL132
3

Focused Grey

FL133
4

Focused Blue 3

FL134

PERFORMANCE mood | Harmonic fargeharmoni

1

Harmonic Yellow

FL141
2

Harmonic Pink

FL142
3

Harmonic Green 2

FL143
4

Harmonic Green 1

FL144

REFLECTIVE mood | Wise fargeharmoni

1

Wise Blue

FL151
2

Wise Brown

FL152
3

Wise Yellow

FL153
4

Wise Beige

FL154

REFLECTIVE mood | Certain fargeharmoni

1

Certain Grey 2

FL161
2

Certain White

FL162
3

Certain Black

FL163
4

Certain Grey 1

FL164

REFLECTIVE mood | Loving fargeharmoni

1

Loving Brown 2

FL171
2

Loving Rose

FL172
3

Loving Pink

FL173
4

Loving Brown 1

FL174

REFLECTIVE mood | Nostalgic fargeharmoni

1

Nostalgic Blue

FL181
2

Nostalgic Purple

FL182
3

Nostalgic Green 2

FL183
4

Nostalgic Green 1

FL184