Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
 • ...

Personvernerklæring og cookie-erklæring

Personvernerklæring

Kunder, potensielle kunder og nyhetsbrevmottakere i Flügger Norway AS

Hos Flügger Norway AS ('Flügger') behandler vi kun de personopplysninger som kreves for formålene de ble samlet inn for. Vi sørger for at vi overholder personvernlovgivningen, og det er viktig for oss at du har tillit til vår behandling av dine personopplysninger.

I denne personvernerklæringen kan du lese om vår behandling av opplysningene dine som kunde, potensiell kunde og nyhetsbrevmottaker.

1. Behandlingsansvarlig

Den juridiske personen som er ansvarlig for personopplysningene dine, er:

Flügger Norway AS
Waldemar Thranesgt. 84 B
0175 Oslo
Norge
Org.nr. 928 380 173
Tlf.: +47 23 30 21 90
E-post: gdpr@flugger.com
Internett: www.flugger.no

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vår juridiske avdeling på e-postadressen ovenfor.

2. Kategorier av personopplysninger

Personopplysningene vi behandler om deg som kunde eller potensiell kunde, kan omfatte:

 • identifiserende informasjon, inkludert navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer, Flügger-kundenummer og, muligens, fødselsdato
 • kjøpshistorikk
 • betalingshistorikk, betalingsdetaljer og kredittvurdering
 • informasjon som er inkludert i vår korrespondanse med deg
 • personnummer
 • Informasjonskapsler og elektroniske spor

3. Formål og rettslig grunnlag

Vår databehandling har følgende formål og rettslig grunnlag:

Formål Rettslig grunnlag
1. Styring av eksisterende og potensielle kunderelasjoner  
I forbindelse med dine bestillinger og kjøp behandler vi din identifiserende informasjon, dine betalingsdetaljer, elektroniske spor fra kjøpene dine i nettbutikken og informasjon som er inkludert i vår korrespondanse med deg. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b om behandling som er nødvendig for inngåelse av en avtale og for oppfyllelsen av en avtale og artikkel 6, nr. 1, bokstav c om behandling som er nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt.
Når vi gir kreditt til bedriftskunder (enkeltpersonforetak), behandler vi identifiserende informasjon, betalingshistorikk og kredittvurdering. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b om behandling som er nødvendig for inngåelse av en avtale og for oppfyllelsen av en avtale.
Når vi gir kreditt til private kunder, bruker vi identifiserende informasjon, betalingshistorikk, kredittvurdering og personnummer. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b om behandling som er nødvendig for inngåelse av en avtale og for oppfyllelsen av en avtale, samt Personopplysningsloven § 12.
2. Markedsføring, nyhetsbrev og generell bygging av kundeforhold  
Med det formål å bygge og utvikle eksisterende og potensielle kundeforhold, inkludert å sende ut nyhetsbrev, behandler vi identifiserende informasjon, kjøpshistorikk og informasjon som er inkludert i vår korrespondanse med deg. Nyhetsbrevene våre inneholder sporingspiksler som gjør det mulig å registrere og analysere loggfiler. Fra pikselen kan vi se om og når en e-post åpnes av mottakeren, og hvilke lenker i e-posten mottakeren har klikket på. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f om behandling som er nødvendig for berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser. De berettigede interessene som Flügger forfølger, er å fremme vår virksomhet og tilby våre kunder best mulig service og spesialtilbud.
3. Sosiale medier (Facebook, Instagram og TikTok)  

Når du besøker Flüggers sider på sosiale medier som Facebook, Instagram og TikTok, samles det inn data om deg som Flügger og de spesifikke sosiale mediene er felles behandlingsansvarlige for. Formålet med denne behandlingen er at Flügger skal motta anonymiserte data fra de sosiale mediene om besøkende på våre sider.

Når du skriver til oss via sosiale medier, vil vi behandle personopplysningene som er inkludert i vår korrespondanse med deg. Hensikten er å kunne svare på din henvendelse.

Avtalen mellom Flügger og Facebook finner du her, og du kan lese om hvordan Facebooks behandler dataene dine her, Instagram her, samt TikTok her.

Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f om behandling som er nødvendig for berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser. Den berettigede interessen Flügger forfølger er innsyn i Facebook-besøkende, samt å kunne svare på henvendelser på Facebook og Instagram.
4. Informasjonskapsler og elektroniske spor  

Når du besøker våre nettsider, legges det inn informasjonskapsler, og vi samler inn din IP-adresse og data om din bruk av nettsidene. Noen informasjonskapsler er nødvendige, mens andre har et funksjonelt, statistisk eller markedsføringsrelatert formål og kan velges eller velges bort i samtykket til informasjonskapsler. Noe informasjon vil bli overført til tredjeparter.

Du kan lese mer om informasjonskapsler og oppdatere eller tilbakekalle samtykket til informasjonskapsler i retningslinjene våre nedenfor.

Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a om behandling den registrerte har samtykket til, og Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f om behandling som er nødvendig for berettigede interesser, som ikke overstyres av den registrertes interesser. De legitime interessene Flügger forfølger, er interessen i å tilby en interessant, relevant og funksjonell nettside.

4. Bruk av sporingspiksler til markedsføring

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, godtar informasjonskapslene våre eller kjøper varer fra oss, sender Flügger i noen tilfeller ikke-reversibel hashet informasjon i form av e-postadresse, adresse, telefonnummer og i noen tilfeller informasjon om din interesse for ett eller flere av Flüggers produkter til Facebook (Meta) og TikTok. Dette skyldes at Flügger bruker publikumsbasert annonsering (Custom Audiences / Lookalike Audiences) for å lage målgrupper til senere annonsering.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er vår interesse for å spre kunnskap om Flüggers produkter og tjenester, herunder til andre personer som kan ha lignende interesse i Flüggers produkter, jf. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav f – se eventuelt også punkt 3 ovenfor. Det overordnede formålet er altså markedsføring og merkevarebygging.

I tillegg til at du kan komme med innvendinger mot vår behandling for dette formålet i samsvar med avsnitt 7 nedenfor, kan du også komme med innvendinger mot Facebook og TikTok ved å endre innstillingene dine og deaktivere «publikumsbasert annonsering». Dette kan du gjøre ved å følge instruksjonene på koblingene nedenfor:

Personopplysningene dine behandles utelukkende for formålet som er nevnt ovenfor, så lenge vi lovlig kan behandle informasjonen med hensyn til andre formål, og så lenge vi har et rettslig samtykke til informasjonskapsler, hvis behandlingen ble gjort på dette grunnlaget eller til vi mottar din innvending mot behandling av dine personopplysninger til formålet ovenfor. Siden Facebook har et morselskap i USA, kan det være en risiko for tilgang til dine personopplysninger fra dette usikre tredjelandet. Flügger har imidlertid sørget for at dine personopplysninger er hashet (kryptert), og i tillegg har Flügger gått inn i EU-kommisjonens standardforskrifter med Facebook og TikTok som grunnlag for enhver overføring.

5. Kategorier av mottakere

Flügger vil kun utlevere informasjon om deg i henhold til reglene for behandling av personopplysninger og annen norsk lovgivning. Vi vil i hvert tilfelle vurdere om slik avsløring krever ditt uttrykkelige samtykke, eller om utlevering kan finne sted på et annet rettslig grunnlag.

Vi utleverer eller gjør personopplysninger tilgjengelige for følgende kategorier av mottakere:

 • Våre databehandlere basert på databehandlingsavtaler
 • Banker i forbindelse med administrasjon av betalinger
 • Inkasso- og kredittvurderingsbyråer ved innvilgelse av kreditt og i tilfelle mislighold på lån/kreditt
 • Offentlige myndigheter i forbindelse med lovfestet rapportering
 • Samarbeidspartnere som er uavhengige behandlingsansvarlige
 • Andre selskaper i Flügger-gruppen for administrasjons- og støtteformål
 • Flüggers franchisebutikker hvis du velger å hente din nettbutikkbestilling i en franchisebutikk

6. Overføring til tredjeland

Det kan i enkelte tilfeller forekomme, herunder i forbindelse med støtte av våre nettjenester, at dine personopplysninger overføres til databehandlere i land utenfor EU/EØS. Vi overfører kun personopplysninger til databehandlere i land, som av EU-kommisjonen anses for å være sikre tredjeland eller som har gitt de nødvendige garantier for databeskyttelse gjennom EU-kommisjonens standard kontraktbestemmelser. 

Hvis du vil vite mer om denne behandlingen, kan du kontakte oss via e-post på gdpr@flugger.com.

7. Sletting

Vi sletter opplysningene om deg når de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble behandlet for.

For å sikre korrekt håndtering av tilbakevendende kundeforhold, potensielle klager, garanti- og bokføringsforpliktelser, og for å kunne oppfylle andre forpliktelser, har vi konstatert at vi må beholde dataene i opptil fem (5) regnskapsår pluss inneværende år for avslutning av kundeforholdet.

For fremtidige og potensielle kunder som omfattes av markedsføringsrelaterte aktiviteter, følger vi gjeldende regler i markedsføringspraksisloven og overholder rettferdig markedsføringspraksis.

8. Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger, har du etter lovgivningen følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av opplysningene vi behandler om deg.
 • Du har også rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger eller gjøre innsigelser mot den, herunder særlig dersom det er snakk om direkte markedsføring.
 • Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger du har gitt til oss utlevert i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, samt å få opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig.
 • Dersom vår behandling av personopplysningene dine skjer på grunnlag av ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt vår juridiske avdeling via e-post på gdpr@flugger.com. Vi vil da undersøke om det er mulig å oppfylle forespørselen din. Du vil motta vårt svar så snart som mulig og senest en måned etter at vi mottok forespørselen din.

Dersom du ikke er tilfreds med svaret fra oss, eller dersom du er utilfreds med måten personopplysningene dine er blitt behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Version 3.0, oppdatert juli 2023.Oppdater cookie-samtykket ditt