Fluren 37 Grovrent 1 /globalassets/inriver/resources/37-grundre.jpg?6e9ca8f4

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.

Overflate

Vegg

Gulv

Møbler

Tak

Paneler og karmer

Tre

Bruk

  • Kan brukes meget bredt, og er lett biologisk nedbrytbart.
  • Lett biologisk nedbrytbart
  • Fremragende til pensler og malerruller

Alternative produkter