Natural Wood Trerens

Fra kr 199

Bestill maling

  • Totalt kr 199
  • Mengde 1 L
  • Produkt Natural Wood Trerens
  • Varenummer 40441

Produktinformasjon

Tørketid
  • Støvtørr ved 20°C, 60% RF: 4 timer
  • Gjenbehandlingstørr ved 20°C, 60% RF: 8 timer
Miljø

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket. Verneutstyr til: Sprøyting: Overtrekksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern. Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Se all produktinformasjon