Araldite rapid /globalassets/inriver/resources/73702_bostik_epoxy_rapid_24ml.png

Varianter

0,04 L
289,00 kr / stykk
0 kr

Gratis frakt på din ordre for over 500 kroner som privatkunde under 35 kg. Leveringstid: 5-6 virkedager

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH205) Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data