Flutex 7S /globalassets/inriver/resources/77230_flugger_flutex_7s_white_uk_de_fr_p3_10l-108481.png
Matt veggmaling med synlig glans, gode påføringsegenskaper og produktivitet.
Flutex 7S har gode påføringsegenskaper og er det optimale valget for produktivitet, finish og miljø. Anbefales for lokaler med normale funksjonskrav, som utsettes for litt smuss og slitasje. Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
  • Veggmaling
  • Synlig glans
  • Fyldig

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 6 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Plaster

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

Matt, 7

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Veggmaling
  • Synlig glans
  • Fyldig
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data