Forankringsgrunn, dryppfri /globalassets/inriver/resources/forank_dr-107548.jpg?6e9ca8f4

Varianter

3 L
339,00 kr / stykk
1 L
149,00 kr / stykk
0 kr

Leveringstid: 14 - 15 dager

Transparent blåtonet grunningsmiddel med god inntrengning.
Gir effektiv forankring og feste på lett avsmittende og sugende underlag. Brukes før malebehandling eller oppsetting av veggkledning.
  • Grunningsmiddel
  • Transparent
  • Matt

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 3 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Puds

Betong

Cement

Murstein

Gips

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Grunningsmiddel
  • Transparent
  • Matt
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data