KABRIC /globalassets/inriver/resources/kabric_10l_kabric-680049.jpg?0e0b4e41

Velg mellom tusenvis av farger!

Trykk på fargepaletten "Velg farge" over og oppdag tusenvis av farger vår maling kan blandes i. *Merk at farger som vises digitalt vil variere avhengig av type skjerm og enhet de blir vist på. Vi anbefaler derfor at så lenge du ikke allerede er bestemt på en fargekode, bestiller en fargeprøve eller besøker en av våre butikker for veiledning.

Ultramatt, dekorativ maling, som gir en overflate med levende stofflig finish.
KABRIC forener stofflig finish med slitestyrke som passer til en ultramatt malt overflate. Anbefales til lokaler med normale funksjonelle krav, som utsettes for moderat tilsmussing og bruksbetinget slitasje. For økt slitestyrke kan KABRIC ferdigbehandles med DETALE Topcoat. Møbler bør etterbehandles med egnet lakk.
  • Enkel påføring
  • Helmatt, stofflig finish
  • Slitestyrke svarende til helmatt (matt) malt overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 3 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Puds

Betong

Murstein

Målet

Gips

Finish

Ultramatt

Rekkeevne

1 (m2/l) Lang rekkeevne

Bruk

  • Enkel påføring
  • Helmatt, stofflig finish
  • Slitestyrke svarende til helmatt (matt) malt overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data